ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย

09/12/2016

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ณ สถานีอนามัยวัดบางไผ่