ตรวจเยี่ยม

22/12/2016

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม นายประจวบ คล้ายพุ่ม สมาชิกชุมชนบางพลู ซึ่งได้ประสบเหตุนักเรียนช่างกลที่ก่อเหตุไล่ตีกันเป็นเหตุทำให้นายประจวบถูกกระสุนปืนเข้าที่เบ้าตาขวา จนแพทย์ต้องควักเอาลูกตาออก เนื่องจากถูกกระสุนปืนทำลาย ส่วนกระสุนปืน แพทย์ไม่สามารถผ่าเอาออกมาได้เนื่องจากกระสุนฝังตรงก้านสมอง