โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

27/12/2016

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน และนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง