ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

30/12/2016

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลูกจ้างและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลวัดลหาร ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน และนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง