จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

30/12/2016

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการทำบุญ ตักบาตร และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีและจับฉลากมอบของขวัญ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง