โครงการตั้งจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

04/01/2017

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ได้ลงจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในโครงการตั้งจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560โดยจะมีการตั้งจุดตรวจตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ณ บริเวณโค้งสามวัง