อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560

04/01/2017

วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , ปลัดจังหวัดนนทบุรี , ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี , และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี