ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย

06/01/2017

วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ชั้น 1 ห้องงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง