โครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

23/01/2017

วันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในโครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ โรงเรียนนนทประสิทธิ์วิทยา