วันครู

24/01/2017

วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศแด่ครูบูรพาจารย์ พร้อมร่วมกล่าวคำบูชาครูและคำปฏิญาณตน โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นผู้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันครู และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูครูดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูทุกคน ตามโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอน เนื่องในวันครู 16 มกราคม "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"