โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1)

24/01/2017

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์