ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง

24/01/2017

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผักคืนชีพ และ การใช้วัสดุเหลือใช้ปลูกผักสวนครัว โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย