โครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1

25/01/2017

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดโครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 บริเวณคลองผู้ใหญ่จร หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก