มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560

08/02/2017

วันที่ 26 มกราคม 25560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา ได้เข้าพบพูดคุยกับ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ ผศ.ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ รองผู้อำนวยการฯ ถึงแนวทางการพัฒนาและการจัดการด้านการศึกษาของเด็ก พร้อมได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560