การประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม

09/02/2017

วันที่ 26 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม และแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิกได้ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง