โครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

09/02/2017

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จัดโดย โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โดยภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกียรในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการจัดซุ้มนิทรรศการมากมายเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชม ณ โรงเรียนนันทนวรวิทย์