80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์”

22/03/2017

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงาน 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ อำนาจหน้าที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองบางบัวทอง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีไทย ที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยกิจกรรมในภาคเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และภาคบ่ายมีกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ โดยเคลื่อนขบวนแห่จากสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ไปยังสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง และมีพิธีเปิดนิทรรศการโดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกเทศมนตรี และปิดท้ายด้วยการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง