ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

22/03/2017

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและนางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับสนุนจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย