โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง

31/03/2017

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร ทำลายเอกสาร จัดโดยสำนักปลัดเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง