โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม"

31/03/2017

วันที่ 26 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองและญาติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ วัดละหาร