โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

31/03/2017

เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดทำเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ของครอบครัว การให้ความรักซึ่งกันและกัน ปรับทัศนคติของคนในครอบครัว ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นยิ่งขึ้น