โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม"

31/03/2017

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและประชาชน ร่วมในพิธีแห่สามเณรและบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ณ วัดละหาร