กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง

31/03/2017

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร