ประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

31/03/2017

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา