โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

07/04/2017

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดทำเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ของครอบครัว การให้ความรักซึ่งกันและกัน ปรับทัศนคติของคนในครอบครัว ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นยิ่งขึ้น