สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ระดับภาค

07/04/2017

วันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินคัดเลือก สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ระดับภาค ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง