พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

11/04/2017

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง และ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องด้วยใกล้วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมีพุทธสนิกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว