งานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์

18/04/2017

วันที่ 14 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการทำบุญและพิธีสรงน้ำพระ ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ได้ร่วมกันสรงน้ำพระ ถวายผ้าอาบนำ้ฝน และร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์ภายในวัดแบบวิถีไทย โดยทางเทศบาลได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำให้บริการประชาชนในการเล่นสงกรานต์ ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง