งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560

18/04/2017

วันที่ 15 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการทำบุญ พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาล และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมขบวนแห่ โดยนิมนต์หลวงพ่อ เจ้าอาวาสวัดละหารมาพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล นอกจากนี้ยังได้มีพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ตามแบบไทยๆ ณ วัดละหาร