วันเทศบาล

24/04/2017

วันที่ 24 เมษายน 2560  ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ สักการะสิ่งสักสิทธิ์ประจำเทศบาล และกล่าวสาร เนื่องในวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง