บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

25/04/2017

วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับสนุนจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมดำเนินการให้บริการในครั้งนี้ด้วย ณ ชุมชนแคนนาเฮาส์