โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

27/04/2017

วันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างถูกต้องครบถ้วน การสนับสนุนให้ความรู้ด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นให้เยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆตามความต้องการและความสามารถของตนเอง และจะมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ณ สนามแบดมินตันชุมชนชลลดา