การประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560

28/04/2017

วันที่ 27 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 และกิจกรรมรดน้ำผู้อาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต์