ฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์

28/04/2017

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกลุ่มการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สนใจ โดยจัดฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ ท่านใดสนใจเข้าฝึกอบรมอาชีพ และต้องการทำเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม หมายเลขติดต่อ 0-2571-7673-6 ต่อ 1311 ในเวลาราชการ