เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560

15/05/2017

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 และกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธสนิกชน เข้าร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์และร่วมเปิดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ วัดละหาร