องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560

15/05/2017

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิญชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ณ ณ ห้องรัตนา โรงแรมรอแยล(รัตนโกสินทร์)