ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19

15/05/2017

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้คณะกรรมการอับดุลลานุสรณ์ ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แด่ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านการสนับสนุน กิจกรรม สาธารณกุศล ศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์