การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560

19/05/2017

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ประชาชน และส่วนราชการอื่นๆ ร่วมรับทราบสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้ความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานดีเด่น และผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง