โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร

26/05/2017

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนจันทิมาธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก