เปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2

29/05/2017

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 และจะดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดฝนตกหนักจะได้สามารถระบายน้ำฝนลงท่อได้เร็วขึ้น