ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

30/05/2017

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและกองช่าง บริเวณ ชุมชนสามวัง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตก ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้เร่งดำเนินการในการระบายน้ำในเบื้องต้นแล้ว