ดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย

30/05/2017

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดฝนตกหนัก ซึ่งทำให้การระบายน้ำบริเวณถนนดังกล่าวเกิดการระบายน้ำได้ช้าและเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา