โครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

30/05/2017

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มีพัฒนาการ มีความรู้ ความสมารถ พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม