พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

16/06/2017

วันที่ 15 มิถุนายน 2060 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี พร้อมกันนี้ยังได้มีการทำบุญถวายภัตตหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ดีให้กับคณะครู นักเรียน และทุกท่านที่มาร่วมงานพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร อีกทั้ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ยังได้กล่าวให้โอวาทกับเด็กนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนของชาติ จึงได้ให้แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ และสอนให้รู้จักการให้เคารพครู ที่เป็นสิ่งที่ดีงาม