การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560

16/06/2017

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองและ ผู้แทนจากอำเภอบางบัวทอง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ ระหว่างเทศบาลกับชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและหาแนวทางร่วมกันพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ อาทิเช่น การจัดทำแผนชุมชน การเปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล เป็นต้น