วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

06/07/2017

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง