มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา อำเภอบางบัวทอง (โค้กอุปถัมภ์)

06/07/2017

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา อำเภอบางบัวทอง (โค้กอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง ซึ่งทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความขยัน เป็นเด็กดี กตัญญู ช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน และสังคม ซึ่งในปีได้มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอบางบัวทอง ทุกโรงเรียน