โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์

06/07/2017

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง