กิจกรรมแอโรบิคสัญจร

06/07/2017

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชมรมแอโรบิค ร่วมเต้นแอโรบิคออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ณโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร