ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

06/07/2017

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดละหาร ซึ่งการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย